ประกาศยกเลิกการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา จังหวัดตรัง ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง งบประมาณประจำปี พ.ศ.2566

ประกาศยกเลิกก่อสร้างอาคารศูนย์วิทย์ฯ จ.ตรัง 16122565