ประกาศยกเลิกการจ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในสถานกีฬาหัวหมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13-01-65 ประกาศยกเลิกจ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆ