ประกาศยกเลิกการจ้างที่ปรึกษาประเมินผลการพัฒนาเกณฑ์การบริหารจัดการสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพสะเจาะจง

04-02-65-ยกเลิกจ้างที่ปรึกษาประเมินผลการพัฒนาเกณฑ์การบริหารตจัดการสมาคมฯ