ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาและธุรกิจกีฬา ในส่วนของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างที่ปรึกษา-04-03-2565