ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อสเปรย์พ่นจมูกป้องกันการติดเชื้อโควิด – 19 สำหรับนักกีฬาทีมชาติไทย

9-9-65 ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อสเปย์พ่นจมูก