ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงาน กกท. จังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19-12-65 ประกาศยกเลิกประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุง จ.ขอนแก่น