ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดสตูล ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21122565 ประกาศยกเลิกจ้างก่อสร้างศูนย์วิทย์ฯ จ.สตูล