ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 จำนวน9เดือน (มกราคม-กันยายน2566) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29-12-65-ประกาศยกเลิก