ประกาศยกเลิกงานจ้างบริหารจัดการสนามกีฬาหัวหมากด้านวิศวกรรม การกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระยะเวลา 9 เดือน

4.1.2565 ประกาศยกเลิกงานจ้างบริหารจัดการสนามกีฬาหัวหมากด้านวิศวกรรม