ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23-12-65-ยกเลิกก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์-กกท.-จังหวัดกาฬสินธุ์