ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างปรับปรุง ระบบระบายน้ำบริเวณประตู4สนามกีฬาหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิก-จัดจ้างปรับปรุง-ระบบระบายน้ำบริเวณประตู-4-กกท.-29122565