ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาเช่าวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 77 จังหวัด ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 (ระยะเวลา9 เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28122565-ยกเลิกประกาศผู้ชนะ-งานเช่าระบบวงจรสื่อสารฯ-9-เดือน