ประกาศยกเลิกแผนการจัดจ้างบำรุงรักษากล้องวงจรปิด ภายในสนามกีฬาหัวหมาก ประจำปีงบประมาณ 2565

03-02-65-ยกเลิกแผนการจัดจ้างซ่อมบำรุงรักษากล้องวงจรปิด