ประกาศยกเลิกโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม ปั๊มโรงสูบระบายน้ำ ภายในสนามกีฬาหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร งบประมาณประจำปี 2565 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศยกเลิกจ้างก่อสร้างปรับปรุงปั๊มโรงสูบระบายน้ำ-18.02.2565