ประกาศยกเลิกจ้างตรวจสุขภาพพนักงาน ผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ และลูกจ้างการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2)

ประกาศยกเลิกจ้างตรวจสุขภาพ