ประกาศราคากลางงานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงาน กกท. จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ราคากลาง ปร 4 5 6 ก่อสร้าง ปรับปรุง อาคารสำนักงาน จ.อุบลราชธานี