ประกาศราคากลางจัดจ้างสื่อจ้างประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ กกท. ในการแข่งขันฟุตบอล 7คน รุ่นอายุไม่เกิน 12ปี

จ้างประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ กกท. ในการแข่งขันฟุตบอล 7คน รุ่นอายุไม่เกิน 12ปี