ประกาศราคากลางจัดทำเครื่องแต่งกายตามรายการแข่งขันของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู้บริหารสมาคมกีฬา และจังหวัดเจ้าภาพ ๕ระกรรมการจัดการแข่งขัน เจ้าหน้าที่สนาม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการจัดการแข่งขันมหกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬา 2 มหาสมุทร

จ้างทำเครื่องแต่งกายตามรายการแข่งขันของคณะอนุกรรมการฯ