ประกาศราคากลางจ้างการจัดกิจกรรม และนิทรรศการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ในงานมหกรรมแสดงสินค้าและบริการเพื่อการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ World Travel Market 2022

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง-8