ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาจัดทำแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562

ราคากลางที่ปรึกษา-22.03.2565