ประกาศราคากลาง การจัดกิจกรรมสร้างกระแสประชาสัมพันธ์การชมและเชียร์การแข่งขันฟุตบอลโลก2022(รอบสุดท้าย)ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง