ประกาศราคากลาง การจัดจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่6 ในการประชุม 6th AIMAG First Coordination Committee ณ กรุงเทพมหานคร-ชลบุรี ประเทศไทย

ราคากลาง จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ AIMAG 07-11-2565