ประกาศราคากลาง การจัดจ้างจัดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทย ระดับ C License และผู้ตัดสินกีฬามวยไทยอาชีพ ระดับ B License ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก

ราคากลาง