ประกาศราคากลาง การจัดจ้างอบรมหลักสูตรมาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬามวย และอบรมหลักสูตรมาตรฐานจัดการค่ายมวยไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ราคากลาง