ประกาศราคากลาง การจัางการผลิตสื่อและบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารกีฬามวยของสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ

ราคากลาง