ประกาศราคากลาง การจ้างจัดมหกรรม (มาร์แชลล์) เจ้าหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวก และดูแลความเรียบร้อยรายการ โมโตจีพี ประจำปี 2565

ตารางแสดงวงเงินจ้างจัดหากรรมการ (มาร์แชล) ในการแข่งขัน โมโต จีพี ปี65