ประกาศราคากลาง การจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการเล่นกีฬาในชีวิตประจำวัน “เดิน-วิ่งรวมพลคนกีฬา วิ่งวิถีใหม่ ใจกลางเมือง”

ราคากลาง-3