ประกาศราคากลาง การดำเนินการงานสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา (T Sports7) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ราคากลางจ้างดำเนินงานสถานีโทรทัศน์ T Sport 7 14.09.2565