ประกาศราคากลาง การประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาระดันนานาชาติ การแข่งขันกีฬาเวิลด์เกมส์. ๒๒๒ ณ.เมืองเบอร์ มิงแฮม .ประเทศสหรัฐอเมริกา

ราคากลาง