ประกาศราคากลาง การประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ การแข่งขันกีฬา อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ ๑๑ “โซโล ๒๐๒๒” ณ สาธารณรัฐอินโดนิเซีย โดยวิธีคัดเลือก

ราคากลาง