ประกาศราคากลาง การประชาสัมพันธ์การกีฬาแห่งประเทศไทย และกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ผ่านการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 (รอบสุดท้าย) ทางสถานี TV Digital ในประเทศไทย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง-1