ประกาศราคากลาง กิจกรรมการส่งเสริมและเผยแพร่มวยไทยในชุมขนท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ ด้านกีฬามวยไทย สำหรับคนรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ราคากลาง