ประกาศราคากลาง งานจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลลู่-กรีฑาวัสดุยางสังเคราะห์ จังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่39 (พ.ศ.2567) จังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

23112565 ตารางแสดงวงเงิน ก่อสร้างสนามฟุตบอลลู่ลานกรีฑา จ.ราชบุรี