ประกาศราคากลาง จัดจ้างผลิตรายการเพื่อประชาสัมพันธ์รายการแข่งขันวิ่งเทรลในระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565

ตารางแสดงวงเงิน จ้างผลิตรายการวิ่งเทรล 15.08.2565