ประกาศราคากลาง จัดจ้างโครงการจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตเพื่อผลักดันและสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาสปอร์ตของไทยในการสร้าง Soft Power ให้กับประเทศตามนโยบายของรัฐบาล

ตารางแสดงวงเงินจัดการแข่งขันอีสปอร์ต 16.06.2565