ประกาศราคากลาง จัดจ้างผลิตและเผยแพร่รายการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รายการ Wonderland Amazing Travel Story ผ่านสถานีโทรทัศน์ด้านการท่องเที่ยว (T Spots7)

ตารางแสดงวงเงินจ้างผลิตและเผยแพร่ท่อเที่ยว 01.07.2565