ประกาศราคากลาง จัดจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมและรายงานความก้าวหน้าการเป็นเจ้าภาพการจัดแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาร์เชียลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่6 พ.ศ.2564(ค.ศ.2021) ณ กรุงเทพมหานคร และชลบุรี

04112565 ราคากลาง งานจ้างจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมฯ (เอเชียนอินดอร์ฯ)