ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาการประเมินผลและจัดทำองค์กรความรู้กีฬาอาชีพประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565

06062565 ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาประเมินผลฯ (อาชีพ)