ประกาศราคากลาง ดำเนินการเช่าอุปกรณ์ เพื่อส่งสัญญาณโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลแบบความคมชัดปกติ ประเภทหมวดหมู่การท่องเที่ยวกีฬาและสารธาณะสุข หมายเลขลำดับการให้บริการหมายเลข 7 (T Sports 7 )

ราคากลางเช่าอุปกรณ์-T-SPORTS-7-07.02.2565