ประกาศราคากลาง แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อปั๊มโรงสูบระบายน้ำพร้อมติดตั้ง ภายในสนามกีฬาหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

2. แบบสรุปราคากลางปั้มโรงสูบน้ำ 10.06.2565