ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการการพัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการและนวัตกรรมที่ทันสมัย (New normal) จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาปริญญาโท

ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบ ผู้ช่วย ป.โท งานบริหารสินทรัพย์