ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการการพัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการและนวัตกรรมที่ทันสมัย (New Normal)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วย ป.โท งานบริหารสินทรัพย์