ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อปั๊มน้ำโรงสูบระบายน้ำพร้อมติดตั้งภายในสนามกีฬาหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อปั๊มน้ำโรงสูบระบายน้ำพร้อมติดตั้งภายในสนามกีฬาหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

 10 มิถุนายน 2565

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ