ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา จ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆ ประจำปี งบประมาณพ.ศ.2566

ประกาศเรื่อง

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา จ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆ ประจำปี งบประมาณพ.ศ.2566

ประกาศวันที่

21 พฤศจิกายน 2565

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ