ประกาศร่างเอกสารประกวดราคางานก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ประกาศเรื่อง

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคางานก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ประกาศวันที่

21 พฤศจิกายน 2565

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ