ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประกาศเรื่อง

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประกาศวันที่

14 พฤศจิกายน 2565

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ