ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์

ประกาศเรื่อง

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์

ประกาศวันที่

11 พฤศจิกายน 2565

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ