ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุง ก่อสร้าง ซ่อมแซม สำนักงาน กกท. จังหวัดขอนแก่น

ประกาศเรื่อง

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุง ก่อสร้าง ซ่อมแซม สำนักงาน กกท. จังหวัดขอนแก่น

ประกาศวันที่

9 พฤศจิกายน 2565

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ