ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ จังหวัดตรัง

ประกาศเรื่อง

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ จังหวัดตรัง

ประกาศวันที่

2 พฤศจิกายน 2565

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ