ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม ลานพลาซ่า สนามกีฬา กกท. (ส่วนกลาง)

ประกาศเรื่อง

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม ลานพลาซ่า สนามกีฬา กกท.(ส่วนกลาง)

ประกาศวันที่

1 พฤศจิกายน 2565

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ